Đăng kí thành công!!

CHIA LỊCH LÀM VIỆC

 

– Để chia lịch làm việc, bạn bấm vào Lịch làm việc, sau đó chọn Chia lịch làm việc.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình bên dưới. 

 

 

 

– Khi bạn Khai báo xong các ca làm việc, thì ở phần này, khi kích vào các khung giờ làm việc, hệ thống sẽ hiển thị khung nhỏ báo thông tin của ca làm việc:

+ Bạn sẽ kích chọn nhân viên làm việc cho ngày hôm ấy nếu như bạn chọn cách Chia thủ công, không nhấn chọn Chia tự động/Chia tự động 2.

+ Mỗi màu sắc ở tên nhân viên sẽ biểu thị cho trạng thái của nhân viên đó, tương ứng:

 Màu trắng: Chưa chọn (Nhân viên chưa có ca làm)

 Màu xanh: Đã chọn (Nhân viên đã có ca làm)

 Màu vàng: Đã có lịch làm việc

 Màu xám: Đã có lịch bận (Nhân viên đã báo bận, không thể đi làm vào ca này)

 

 

– Bạn sẽ chọn nhân viên dựa theo Số lượng nhân viên của ca mà bạn đã thiết lập khi Tạo ca làm việc. Sau đó nhấn Lưu.

 

 

– Ở góc phải trên cùng của màn hình, là Chia tự động và chia tự động 2 (trong nút …). Chúng tôi đã mô tả công dụng ở phần nút (i) cuối hàng. Bạn có thể sử dụng hai cách này để chia lịch làm việc cho nhân viên. Hệ thống sẽ tự động chia ca làm cho nhân viên.

 

 

– Trong quá trình chia lịch làm việc, bạn có thể bổ sung ca làm bằng cách nhấn vào nút (…) ở đầu hàng.

 

 

 

– Để theo dõi cụ thể từng nhân viên, bạn nhấn vào Lịch làm việc chi tiết ở góc phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị giờ làm của từng nhân viên và tính lương. Thao tác này sẽ giúp bạn quản lý, kiểm tra giờ làm của nhân viên có phù hợp chưa.

 

 

– Để xem lịch làm việc của tuần tới hoặc tuần trước, bạn nhấn vào nút < > nằm ở đầu góc trái màn hình.

 

 

Hoàn thành xong các bước trên, bạn đã Chia lịch làm việc thành công