Đăng kí thành công!!

Our Values

We believe that simple can be powerful, and that includes our values:

We exist to support great local businesses, and the amazing people behind them

Work should be a positive experience

Software should be easy and enjoyable

We offer a number of competitive benefits and perks to all full-time employess. This includes

  • Paid vacation and holidays
  • Medical and dental benefits
  • Flexile work environment
  • Continuing education opportunities
  • Paid vacation and holidays
  • Medical and dental benefits
  • Flexile work environment
  • Continuing education opportunities

bestaff sẽ mang đến cho từng thành viên điều gì?

Môi trường lý tưởng

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo sự hiểu quả công việc tốt nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Bạn sẽ có cơ hội để học hỏi rất nhanh và sự phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành cùng với sự mở rộng và phát triển không ngừng của công ty

Phiên bản tốt hơn của chính mình

Những điều bạn phải cam kết với chúng tôi là sự quán triệt để đi đến, cùng với công việc và đam mê. Chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực của cá nhân và đề cao tinh thần chủ động tiên phong giải quyết những vấn đề và gặt hái thành quả

Các vị trí hiện tại

MARKETING

[HCM/DN] Growth Marketting Specialist Xem mô tả công việc Ứng tuyển

SEO

[HCM/DN] GROWTH MARKETING SPECIALIST Xem mô tả công việc Ứng tuyển