Đăng kí thành công!!
Tính năng sắp ra mắt:

1. Quản lý quy trình, file nội bộ

2. Đánh giá nhân viên 360

 


Cập nhật ngày 22/5/2021

1. [webapp] Nâng cấp thuật toán chia ca

2. [webapp] Thêm quyền cho tài khoản chủ công ty

3. [webapp] Tối ưu các bước cài đặt ban đầu


Cập nhật ngày 19/5/2021

1. [webapp] Cập nhật giao diện

2. [webapp] Giới hạn quyền xóa dữ liệu

3. [webapp] Sửa lỗi thiếu phân quyền khi thêm nhân viên

Meet

Our Team