Đăng kí thành công!!

Nhiều tổ chức quy mô lớn nhỏ khác nhau đã tin dùng :

Bestaff là bước nhảy chuyển đổi số chuyên nghiệp cho F&B – Shop bán lẻ

Tiết kiệm tiền triệu chi phí lương mỗi địa điểm và thúc đẩy nhân sự đạt hiệu suất tốt nhất


Chia ca tự động trong vài giây

Tạo lịch làm cho hàng loạt nhân sự thông minh hơn và cân bằng hơn từ thời gian bận của họ. Kèm dự đoán chi phí lương hằng tuần.

Chia ca thủ công

Chia ca tự động

Quản lý ngày off hằng tuần


Quản lý đổi ca, tăng ca tiện lợi

Tất cả các nhân sự được cho phép có thể nhượng ca, hoán đổi ca trong vài bước

Nhượng ca

Hoán đổi ca

Tăng ca


Quản lý lương từ xa

Lên bảng lương hoàn chỉnh trong tối thiểu thời gian với giải pháp chấm công miễn phí Bestaff

Theo dõi tổng số giờ làm việc

Quản lý thưởng phạt từ xa


Số hóa hồ sơ ứng viên

Quản lý dữ liệu của nhân sự từ bất kỳ đâu, bao gồm cả bằng cấp và lịch sử làm việc. Không cần phải lưu trữ giấy tờ thủ công phức tạp.

Quản lý lịch sử làm việc

Quản lý bằng cấp

Điền thử xem đầu tư bestaff có ích gấp bao nhiêu lần so với chi phí bỏ ra

Tiết kiệm tiền triệu chi phí lương mỗi địa điểm và giúp giảm tải hơn 30% nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ nhân sự

Số lượng nhân viên tại 1 địa điểm

Số lượng chi nhánh

Mức lương của 1 quản lý

Số giờ bỏ ra để chia ca, chấm công tính lương mỗi tháng

Lương 1 giờ làm của nhân viên

Chi phí sẽ tiết kiệm được khi có áp dụng Bestaff

Hàng tháng1,775,000 Đ

Hàng năm21,300,000 Đ

R.O.I592 %

Tại sao Bestaff lại vượt trội hơn giải pháp cũ ?

EXCEL/ MÁY CHẤM CÔNG

Bị quá tải do cách quản lý thủ công

Mất 5 ngày /tháng để tính lương, xếp ca

Máy vật lý dễ lây virus và kén vân tay

Quỹ lương cao (xếp ca thiếu khoa học)

Quản lý nhân viên không chặt chẽ

Lưu trữ hồ sơ, quy trình cv phân tán

ỨNG DỤNG BESTAFF

Không cần mua máy chấm công

Giảm 90% t.gian để chia ca, tính lương

Chấm công ra vào chặt chẽ 100%

Chuẩn hóa quy trình làm việc

Quản trị từ xa hiệu quả

Giải phóng stress cho nhà quản lý

Cảm ơn vì đã tìm hiểu bestaff trọn vẹn, bạn còn chờ gì nữa ?

Bắt đầu miễn phí

Hoặc liên hệ chúng tôi hỗ trợ ngay 24/7: sale 0915542255, support 0902161029, email, facebook, youtube.