Đăng kí thành công!!

Nhiều tổ chức quy mô lớn nhỏ khác nhau đã tin dùng :

Bestaff là bước nhảy chuyển đổi số chuyên nghiệp cho Ngành nghề khác

Quên đi excel và máy chấm công rắc rối, Bestaff là sự thay thế tốt nhất để tự động hóa việc xếp ca đầu tiên tại Việt Nam. Hỗ trợ chấm công ra vào - tính lương cho số lượng lớn nhân viên. Bestaff tự hào đã tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian cho các nhà quản lý giống như bạn. Hãy sử dụng ngay hôm nay!


Chấm công tiện lợi trên App

Mỗi nhân sự sử dụng wifi của cửa hàng để chấm công bằng trên ứng dụng của mình. Cơ chế chấm công qua wifi hoàn toàn chặt chẽ và chính xác.

Nhắc nhở giờ chấm công hằng ngày

Chấm công bằng tablet cố định tại cửa hàng

Báo cáo tình hình sớm/ trễ theo thời gian thực


Quản lý đổi ca, tăng ca tiện lợi

Tất cả các nhân sự được cho phép có thể nhượng ca, hoán đổi ca trong vài bước

Nhượng ca

Hoán đổi ca

Tăng ca


Số hóa hồ sơ ứng viên

Quản lý dữ liệu của nhân sự từ bất kỳ đâu, bao gồm cả bằng cấp và lịch sử làm việc. Không cần phải lưu trữ giấy tờ thủ công phức tạp.

Quản lý lịch sử làm việc

Quản lý bằng cấp


Báo cáo đầy đủ trực quan

Hiển thị báo cáo Chuyên cần và báo cáo đánh giá cho toàn bộ hoặc theo từng nhân viên/ từng bộ phận.

Báo cáo chuyên cần hằng ngày

Báo cáo đánh giá nhân sự


Truyền thông nội bộ

Thông tin thông báo tiện lợi trên các nền tảng, thúc đẩy hiệu quả truyền thông nội bộ.

Tạo và quản lý thông báo

Thông báo trên đa nền tảng

Điền thử xem đầu tư bestaff có ích gấp bao nhiêu lần so với chi phí bỏ ra

Tiết kiệm tiền triệu chi phí lương mỗi địa điểm và giúp giảm tải hơn 30% nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ nhân sự

Số lượng nhân viên tại 1 địa điểm

Số lượng chi nhánh

Mức lương của 1 quản lý

Số giờ bỏ ra để chia ca, chấm công tính lương mỗi tháng

Lương 1 giờ làm của nhân viên

Chi phí sẽ tiết kiệm được khi có áp dụng Bestaff

Hàng tháng1,775,000 Đ

Hàng năm21,300,000 Đ

R.O.I592 %

Tại sao Bestaff lại vượt trội hơn giải pháp cũ ?

EXCEL/ MÁY CHẤM CÔNG

Bị quá tải do cách quản lý thủ công

Mất 5 ngày /tháng để tính lương, xếp ca

Máy vật lý dễ lây virus và kén vân tay

Quỹ lương cao (xếp ca thiếu khoa học)

Quản lý nhân viên không chặt chẽ

Lưu trữ hồ sơ, quy trình cv phân tán

ỨNG DỤNG BESTAFF

Không cần mua máy chấm công

Giảm 90% t.gian để chia ca, tính lương

Chấm công ra vào chặt chẽ 100%

Chuẩn hóa quy trình làm việc

Quản trị từ xa hiệu quả

Giải phóng stress cho nhà quản lý

Oval Title

  • 1. ㅤ

  • 2.

Cảm ơn vì đã tìm hiểu bestaff trọn vẹn, bạn còn chờ gì nữa ?

Bắt đầu miễn phí

Hoặc liên hệ chúng tôi hỗ trợ ngay 24/7: sale 0915542255, support 0902161029, email, facebook, youtube.